Zorgesthetiek is geen zorgethiek, maar het lijkt er wel op. Met zorgesthetiek opent zich voor zorgsituaties een conceptueel veld van woorden als waarnemen, ervaren, lichamelijkheid, sensaties, indrukken, smaak, voorkeur, oordeel en perceptie. Er is geen zorgsituatie voorstelbaar waarin daarvan geen sprake is. Dus gaat zorgesthetiek over zorg.